Zorgverlenersportaal Tergooi I Werkafspraken I Meet & Greet

Nieuwsbrief
MCC Gooi en Vechtstreek

MCCGOOIENVECHTSTREEK@TERGOOI.NL

MCC Gooi en Vechtstreek - Nieuwsbrief - April 2019


MCC Gooi en Vechtstreek


Inhoudsopgave

Nieuw Regionaal Medisch Centrum Weesp van start

Meet & Greet op 9 mei 2019

Werkafspraken

Combinatieafspraak Rugpoli

‘Brievenbus Praktisch Overleg’ heet nu ‘ActieBus’

Gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen

Regio Gooi en Vechtstreek wint Rookvrije Generatie Award

Zorgverlenersportaal Tergooi

Tergooi en Zilveren Kruis brengen 20% ziekenhuiszorg naar huis

Planontwikkeling Tergooi locatie Blaricum

Eerste Lowland Schoudercongres geslaagd

Tergooi start keuzehulp versleten knie of heup

Dr. Flip Jansen uroloog in Tergooi

TERGOOI

Nieuw Regionaal Medisch Centrum Weesp van start

Op 15 april is in Regionaal Medisch Centrum Weesp de nieuwe Diagnosestudio opengegaan. Patiënten kunnen hier terecht voor eenvoudige, snelle diagnostiek, zoals bloedafname, röntgenfoto, echo of botdichtheidsmeting (DEXA). Op dinsdag 23 april verhuizen de poliklinische spreekuren die nu nog op de C.J. van Houtenlaan worden gehouden. Op 23 mei vindt de officiële opening plaats, dan kunt u zelf een kijkje nemen in het centrum.

Verwijst u patiënten uit Weesp en omstreken door naar de Diagnosestudio, wilt u dan – om misverstanden te voorkomen – aangeven dat ze hiervoor naar de Korte Muiderweg 2A in Weesp moeten en niet naar de C.J. van Houtenlaan. Op diverse aanvraagformulieren (bijvoorbeeld voor bloedafname) staat namelijk nog niet de nieuwe adressering. Bij een volgende druk van de formulieren wordt dit aangepast.

In dit overzicht ziet u het volledige zorgaanbod en de dagen en tijden waarop uw patiënten hiervoor in het Regionaal Medisch Centrum Weesp terechtkunnen.

Het adres van het nieuwe centrum is:

Regionaal Medisch Centrum Weesp
Korte Muiderweg 2A
1382 LR Weesp

Het telefoonnummer om afspraken te maken in Weesp blijft ongewijzigd: 088 753 1 753 (algemeen nummer Tergooi). Telefoonnummer Diagnosestudio: 088 753 18 00.


MCC

Meet & Greet op 9 mei 2019

Onlangs heeft u de uitnodiging ontvangen voor de Meet & Greet op donderdag 9 mei, in Fort Fier in Bussum, van 17:30 tot 22:00 uur. Het thema is dit keer: ‘Even ontspannen’. Hoe moet uw patiënt dat doen? En hoe doet u dat zelf?

Gastspreker is psychiater, schrijver en columnist Bram Bakker. Tijdens een rondleiding hoort u alles over de historie van Fort Fier. De band Dancing Barefoot speelt pareltjes uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Ook dat zorgt voor ontspanning.

We nodigen u nogmaals van harte uit elkaar tijdens de Meet & Greet te ontmoeten. U kunt zich aanmelden via MeetenGreetMCC@tergooi.nl.


MCC

Werkafspraken

Neurologie
De werkafspraak rond beroertezorg en de Rugdag is herzien. Over de zorg rond een beroerte en TIA heeft u eerder al een aparte mail ontvangen. Rugdag is veranderd in Rugpoli. Hierover leest u hieronder meer.

Radiologie
DEXA scan: als sprake is van osteopenie (T score tussen de -1 en -2,5) wordt voortaan direct een IVA/VFA-scan gemaakt.

De vernieuwde werkafspraken staan op de MCC-website.


MCC

Combinatieafspraak Rugpoli

Vanaf 1 april 2019 kunnen patiënten met een verdenking op een radiculair syndroom verwezen worden naar de Rugpoli van Tergooi.

Naast anamnese en neurologisch onderzoek wordt direct een MRI van de LWK verricht. Hierop volgt een gesprek waarin de uitslag van de onderzoeken wordt besproken en een behandeladvies wordt gegeven. Het gaat om patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom of neurogene claudicatio met een verdenking op een HNP of kanaalstenose. Het gehele consult, inclusief MRI, neurologisch onderzoek en uitslag, duurt ongeveer drie uur.

Werkafspraak en verwijsbrief
De vernieuwde werkafspraak vindt u op de MCC-website.
De verwijsbrief in ZorgDomein vindt u via: neurologie > radiculair syndroom > combinatieafspraak Rugpoli.


MCC

‘Brievenbus Praktisch Overleg’ heet nu ‘ActieBus’

De naam ‘Brievenbus Praktisch Overleg’ op de MCC-website is gewijzigd in ‘ActieBus’. Via de ActieBus kunt u uw meldingen van knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en Tergooi aan ons doorgeven.

De naam Brievenbus Praktisch Overleg suggereert nog steeds het bestaan van een fysiek overleg. Dat is niet meer het geval. Wel blijven we graag op de hoogte van uw op- en aanmerkingen over de samenwerking tussen u en Tergooi. Ook horen we graag uw suggesties die kunnen helpen om die samenwerking te verbeteren. Daarom hebben we de ActieBus in het leven geroepen.

Het MCC-bureau verwerkt alle (digitale) post die binnenkomt. U krijgt direct antwoord en uitleg over vervolgstappen die genomen worden om tot een oplossing te komen. Belangrijke uitkomsten vermelden we in deze nieuwsbrief en op de MCC-site.


TERGOOI

Gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen

De medisch ondersteunende afdelingen en poli’s van Tergooi zijn gesloten op:

 • tweede paasdag (maandag 22 april)
 • Koningsdag (zaterdag 27 april)
 • Bevrijdingsdag (zondag 5 mei)
 • Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei)
 • tweede pinksterdag (maandag 10 juni)

Ook de bloedafnameposten en het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) zijn gesloten op de hierboven vermelde dagen. Wel kunnen patiënten materiaal voor het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) op deze feestdagen afgeven bij de receptie van locatie Hilversum.

Op Goede Vrijdag (19 april) en de vrijdag na Hemelvaartsdag (31 mei) zijn de afdelingen en poli’s van Tergooi open tussen 8:00 en 17:00 uur.

Bezoektijden
Voor bezoek geldt tijdens de genoemde feestdagen de volgende bezoektijden:

 • van 15:00 tot 17:00 uur (regulier)
 • van 18:30 tot 20:00 uur (regulier)
 • van 11:00 tot 11:45 uur (extra)

Vanzelfsprekend kan iedereen voor spoedeisende hulp 24 uur per dag in Tergooi terecht, ook tijdens feestdagen.


TERGOOI/GHO-GO

Regio Gooi en Vechtstreek wint Rookvrije Generatie Award

Afgelopen donderdag werden de Rookvrije Generatie Awards uitgereikt. Dit gebeurde in Artis, de eerste dierentuin van Nederland die volledig rookvrij is geworden. In de categorie ‘gemeenten’ ging de award naar Regio Gooi en Vechtstreek. De jury roemde de regionale samenwerking en ambities van de gemeenten om zich samen in te zetten voor een Rookvrije Generatie. Carole Lasham, kinderarts in Tergooi, was één van de drie finalisten in de categorie ‘personen’.

Jeannette van der Veer, Iris Vermaning, Rinelle van den Top (Regio Gooi en Vechtstreek), Carole Lasham (Tergooi) en Maarten Hoelscher (wethouder gemeente Huizen).

Wethouder Maarten Hoelscher (gemeente Huizen) nam de award namens de gemeenten uit Gooi en Vechtstreek in ontvangst: ‘In juni 2018 ondertekenden gemeenten, onderwijs, Tergooi, huisartsen, kinderopvang, verslavingszorg, verloskundigen, kraamzorg, Jeugd & Gezin en de GGD een convenant. De Award steunt ons om verder te gaan op weg naar ons gezamenlijke doel, namelijk elk kind in onze regio de kans geven rookvrij op te groeien.’

Meer informatie
Hier leest u meer over de prijsuitreiking en over het convenant.


TERGOOI

Zorgverlenersportaal Tergooi

Sinds 1 april is het Zorgverlenersportaal van Tergooi live. Sindsdien hebben al 4500 patiënten toestemming gegeven dat hun huisarts via dit portaal toegang heeft tot hun Elektronisch Patiëntendossier en medische gegevens in Tergooi in kan zien. Slechts 1 procent gaf hiervoor geen toestemming.

U kunt gebruikmaken van het Zorgverlenersportaal als u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 1. Op uw PC of netwerk moet de ZORG-ID-applet zijn geïnstalleerd.
 2. Uw patiënt heeft u toestemming gegeven om zijn of haar dossier te raadplegen.
 3. U heeft een account bij Tergooi aangevraagd, u heeft geen specifieke log-in-gegevens nodig, u logt in met uw Uzi-pas. Ga dan naar: https://zorgverleners.tergooi.nl.

Instructie Zorgverlenersportaal

Wilt u meer weten over het gebruik van het Zorgverlenersportaal? In deze instructie leest u stap voor stap hoe u het portaal gebruikt.

Account aanvragen
Meer informatie vindt u op https://www.tergooi.nl/huisarts. Wilt u een account aanvragen bij Tergooi? Heeft u vragen? Neem contact op met rborgts@tergooi.nl.


TERGOOI

Tergooi en Zilveren Kruis brengen 20% ziekenhuiszorg naar huis

Tergooi en Zilveren Kruis starten het programma Zorg Dichterbij. Samen willen de beide organisaties 20% van de ziekenhuiszorg dichter naar huis brengen. Ze hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Met als uitgangspunt: zorg op de juiste plek.

De zorgvraag in de regio zal de komende jaren toenemen. Om te voorkomen dat wachtlijsten oplopen, zetten Tergooi en Zilveren Kruis de komende jaren versneld in op verplaatsing van zorg dicht bij de patiënt, een passende IT-infrastructuur en preventie. Te denken valt aan telemonitoring bij chronisch hartfalen en chronische longziekten (COPD) en artsen uit het ziekenhuis die videoconsulten aanbieden. Nierdialyse is een voorbeeld van een behandeling die naar thuis wordt verplaatst.

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website van Tergooi.


TERGOOI

Planontwikkeling Tergooi locatie Blaricum

Tergooi is in gesprek met de gemeente Blaricum over herontwikkeling van de ziekenhuislocatie in Blaricum. In de momenteel ontwikkelde varianten staat een menging van functies voorop: een combinatie van wonen met (zorg)voorzieningen, werken, hotelfunctie en ontmoeten. Het verschil tussen de scenario’s is de mate waarin het oude gebouw wordt hergebruikt of gesloopt.

In lijn met de huidige nieuwbouwplannen van Tergooi op locatie Hilversum, komt de locatie Blaricum naar verwachting in de loop van 2023 vrij voor een nieuwe invulling.

Meer informatie
Op de website bouwenaantergooi.nl vindt u meer informatie over de varianten


TERGOOI

Eerste Lowland Schoudercongres geslaagd

Op vrijdag 29 maart organiseerde de vakgroep Orthopedie in Tergooi in samenwerking met hun collega’s van het Schouder- en Elleboogcentrum voor het eerst het Lowland Shoulder Congress in Villa Rietvink in Laren.

Ongeveer vijftig Schouder-orthopeden lieten zich inspireren op het Lowland Shoulder Congress, georganiseerd door de vakgroep Orthopedie van Tergooi en het Schouder- en Elleboogcentrum.

Ongeveer vijftig schouder-orthopeden uit heel Nederland lieten zich inspireren door sprekers als dr. Anders Ekelund uit Zweden, dr. Tomas Smith uit Duitsland en prof. dr. Lieven de Wilde uit België. Ook dr. Maarten de Vos en Roeland Riedijk, orthopedisch chirurgen in Tergooi, behoorden tot de sprekers. Maarten de Vos: ‘Het Schouder- en Elleboogcentrum in Tergooi biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met schouder- en elleboogletsel, maar wil ook optreden als kennis- en expertisecentrum. Dit congres is hier een mooi voorbeeld van.’


TERGOOI

Tergooi start keuzehulp versleten knie of heup

Patiënten met een versleten knie of heup krijgen beter inzicht in hun behandelmogelijkheden dankzij een digitale keuzehulp. De keuzehulp helpt patiënten bij het maken van een keuze voor de best mogelijke behandeling.

De keuzehulp helpt de patiënt en orthopedisch chirurg om samen te kiezen voor de beste behandeling.

De keuzehulp zet alle informatie duidelijk op een rij. De keuzehulp helpt om het gesprek met de orthopedisch chirurg voor te bereiden en samen te kiezen voor de beste behandeling. Tergooi geeft hiermee onder andere invulling aan het principe ‘Shared decision making’.
Lees meer


TERGOOI

Dr. Flip Jansen uroloog in Tergooi

Sinds 1 maart 2019 werkt dr. Flip Jansen als uroloog in Tergooi. Zijn aandachtsgebieden zijn oncologische urologie, laparoscopie, robotchirurgie en niersteenbehandeling.

Flip Jansen volgde zijn opleiding in het UMC Utrecht en promoveerde in 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar biomarkers voor prostaatkanker. In 2015 rondde hij de opleiding tot uroloog af. Voor zijn overstap naar Tergooi werkte hij als fellow oncologische urologie in het UMC Utrecht en als uroloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Hij werkte ook eerder als fellow in Tergooi. De werksfeer beviel hem goed. Daarnaast spreekt hem aan dat Tergooi openstaat voor innovaties, in zijn ogen essentieel om mee te kunnen blijven doen in de huidige uro-oncologische zorg.

Bereikbaar
Flip Jansen werkt in Tergooi op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en is te bereiken via T 088 753 3826, E fljansen@tergooi.nl.


PVTracking